Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van ASV Arsenal nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 december 2017, in de kantine vanaf 20.00 uur (kantine open vanaf 19.30 uur). Bijgaand de agenda van de komende ALV.
De bijbehorende documenten liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de kantine en zijn tevens per mail op te vragen bij de penningmeester en de secretaris van de vereniging.

Agenda: zie laatste nieuws op de
website/Agenda ALV

Namens het bestuur van ASV Arsenal,

Ernst Jongepier, secretaris