AGENDA ledenvergadering 12-12-2018

ASV ARSENAL ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 12 DECEMBER 2018

 

Plaats: kantine ASV Arsenal, IJsbaanpad 50, Amsterdam

Aanvang: 18.00 uur (zaal open vanaf 17.30 uur)

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2018
  • notulen zijn per mail op te vragen bij de secretaris van ASV Arsenal en liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de kantine
  1. Update wijziging Statuten Vereniging ASV Arsenal
  2. Overige zaken
  3. Rondvraag en sluiting