Bij onze vereniging bestaat de mogelijkheid voor de kleintjes om gebruik te maken van Buitenschoolse opvang (BSO). Voor de junioren betreft dit Huiswerkbegeleiding. Beide worden uitgevoerd in ons clubhuis door externe professionele organisaties. Meer informatie is te vinden op de volgende links:
1) Buitenschoolse opvang
2) Huiswerkbegeleiding