Spelregels voor het gebruik van de website van ASV Arsenal.
Algemeen:
Als leden kritische noten willen plaatsen bij zaken die onze club betreffen, dan is de website hiervoor een goed medium. Ook al is kritiek niet altijd leuk, het toont betrokkenheid. Betrokkenheid is de smeerolie van een vereniging als ASV Arsenal. Vergeet daarbij overigens niet dat het vaak veel beter is om eerst rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken bestuurder, trainer, ouder, speler e.a dan direct te kiezen voor communicatie via de website.

Procedure:
De webmaster van onze club ontvangt het ingezonden stuk, leest het door en doet eventueel technische aanpassingen (verbetert taalfouten, past de lay-out aan e.a.). Bij twijfel over de inhoud legt hij het ontvangen stuk voor aan de andere leden van de websitecommissie. Samen buigen zij zich over het stuk en stellen vast of de auteur zich gehouden heeft aan de volgende spelregels:

Spelregels:
1. Bijdragen moeten redelijk en fatsoenlijk zijn en ook ergens op slaan.
2. Er mag nooit op de man worden gespeeld.
3. Alle betrokkenen hebben recht op hoor en wederhoor.
4. De websitecommissie houdt bovenstaande in de gaten en is bevoegd om in te grijpen. Zij meldt haar bevindingen en de gevolgen daarvan aan de auteur van het stuk en verzoekt hem/haar het op aangegeven punten aan te passen. Alleen pas dan kan besloten worden alsnog tot plaatsing over te gaan van het aangepaste stuk.
5. Er is uiteindelijk een eind aan de discussie.

Foto’s kunt u mailen naar

Bilal Ouaali
webmasterasvarsenal@gmail.com.