Fysiotherapie bij de club:

http://asvarsenal.nl/fysiotherapie/

Kader jeugdselecties seizoen 2016 – 2017

Voorzitter: Wim Teuling
Technisch Manager / Hoofd Jeugdopleiding: Imro Wielkens

Gedragsregels voor ouders/kinderen en instructies/regels voor leiders/coaches en trainers:
1. Gedragsregels ASV Arsenal voor Ouders/Verzorgers en hun kinderen
2. Regels voor Leiders Pupillen
3. Regels voor Leiders Junioren
4. Technische en Tactische Regels voor Trainers en Leiders Pupillen
5. Technische en Tactische Regels voor Trainers en Leiders Junioren
6. Verzamelen bij wedstrijden Jeugd

WAT TE DOEN BIJ TE WEINIG SPELERS?
Bij een tekort aan spelers neem je altijd eerst tijdig contact op met de Wedstrijdsecretaris Jeugd.
De volgende opties zijn dan mogelijk (in voorkeursvolgorde):
1) Er wordt een zgn. snipperdag aangevraagd door de wedstrijdsecretaris:
Elk team uit de B-categorie heeft het recht om 2x gedurende het seizoen een snipperdag op te nemen. Echter:
a. Dit geldt alleen in de periode van 1 oktober tot 1 maart.
b. Dit geldt alleen voor teams in de B-categorie (Junioren vanaf de 2e Klasse en alle Pupillen). Op de C1 na voldoen al onze jeugdteams aan deze eis.
c. Dit verzoek moet uiterlijk dinsdag vòòr aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdsecretaris schriftelijk ingediend zijn bij de competitieleider van de KNVB District WEST 1. Verzoeken die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
d. Snipperdagen gelden niet voor bekerwedstrijden.
2) De wedstrijd wordt in onderling overleg met de tegenpartij, na toestemming van de KNVB, verschoven naar een andere dag:
De wedstrijdsecretaris regelt dit. Let wel, deze wedstrijden kunnen niet gespeeld worden in de door de KNVB vastgestelde inhaalperiodes.
3) De wedstrijd wordt in onderling overleg (lees: wedstrijdsecretaris) met de tegenpartij ‘fictief’ gespeeld.
4) De wedstrijd wordt in onderling overleg (lees: wedstrijdsecretaris) met de tegenpartij, na toestemming van de KNVB, ‘eruit’ gehaald:
M.a.w. niet meer gespeeld. Dit kan echter alleen in uitzonderlijke gevallen. Ook dit wordt geregeld door de wedstrijdsecretaris.

Het is overigens een wijdverbreid misverstand dat wedstrijden, waarbij de tegenstander niet-reglementair wegblijft, onherroepelijk tot een reglementaire 3-0 overwinning leidt. Dit kan alleen als beide clubs hiermee akkoord gaan (zie punt 3). Op niet-reglementair wegblijven staat een hoge boete + 3 punten in mindering en kost de club, naast prestige, dus ook veel geld.

Download s.v.p. de KNVB West I Speeldagenkalender en traceer de risicovolle dagen.

KNVB JEUGDVOETBALWIJZER
Alle informatie v.w.b. wedstrijdduur, teamgrootte etc. m.b.t jeugdvoetbal staat in de KNVB-jeugdvoetbalwijzer beschreven.